Rezultati od Vtoroto Makedonsko "[uting" Reli

22 i 23 maj 2004 godina

Kliknete tuka da go otvorite Pravilnikot na Makedonskoto "[uting" Reli i da se zapoznaete so na~inot na natprevaruvawe.

Go zadr`uvame pravoto za izmeni vo Pravilnikot. Pred sekoe Reli se donesuva poseben pravilnik za metod na boduvawe (.pdf)

 

RK i SSK "ANTENA" SKOPJE

 

Na 22 i 23 maj 2004 godina se odr`a Vtoroto "[uting" Reli

Imavme dva prekrasni son~evi denovi za dru`ewe.

MIKEI - INTERNACIONAL vi nudi perfektni uslovi za trening so pi{tol i revolver, vo zatvoreno streli{te sogolem izbor na municija po povolni ceni

 

Pobednici na Vtoroto "[uting" Reli se:

KIRIL VOINOVSKI - VOZA^
Xip: Mitsubi{i Paxero L200

SA[O TODOROVSKI - STRELEC
Pi{tol: ^Z 75, kal. 9h19

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
na to~ka 4
po nagornina
pred start
pred start 2
mladite u~at
 
 
 
kon treto mesto
medali 1
Pe~ijariwa
kon prvo mesto
se brza kon t.4
 
 
 
 
kon prvo
sopri vreme
kon prvo
predavawe
so peharot
 
 
Prvi
Vtori
Treti