Rezultati od Prvoto Makedonsko "[uting" Reli

08 i 09 noemvri 2003 godina

Za prv pat vo na{ata zemja organizirame sportski natprevar vo vozewe na terenski vozila i strelawe od ra~no oru`je istovremeno, odnosno "Makedonsko {uting reli"! Na kratko bi ve zapoznale i za {to poto~no se raboti, odnosno koj i kako se natprevaruva:

Na turnirot mo`at da u~estvuvaat site gra|ani na Republika Makedonija koi {to imaat strast kon moto sportot i kon sportskoto strelawe odnosno kon ra~noto ogneno oru`je, kako i pripadnici na Policijata, ARM, mirovnata misija na EU, strela~ki klubovi, privatnite agencii za obezbeduvawe i t. n. Planirano e turnirot da pretstavuva hepening za site gra|ani, a pred se na pogore spomenatite, mesto na koe {to site onie koi poseduvaat ogneno oru`je }e mo`at na istoto da mu dadat sportska dimenzija. Namesto na javni odnosno mesta kade {to se zagrozuva op{tata bezbednost, da dojdat so svoeto oru`je i vo sportski duh so istoto da se natprevaruvaat, a kako dopolnitelna vozbudlivost toa da go pravat kako sovoza~, vozej}i se so terensko vozilo - xip. Se natprevaruvaat ekipi sostaveniod dva ~lena, voza~ i strelec. So voziloto se startuva i se vozi kon ~etiri to~ki na koi {to sovoza~ot treba da strela kon postaveni meti, vo razli~na forma i na razli~na oddale~enost. Za uspe{en nastap potrebna e voza~ka ve{tina za upravuvawe xip, strela~ki sposobnosti na sovoza~ot i nivna koordiniranost. Ekipite dobivaat poeni za ostvarenoto vreme od vozeweto i rezultatite od pukaweto zaedno.

 


Kliknete tuka da go otvorite Pravilnikot na Makedonskoto "[uting" Reli i da se zapoznaete so na~inot na natprevaruvawe.

Go zadr`uvame pravoto za izmeni vo Pravilnikot. Pred sekoe Reli se donesuva poseben pravilnik za metod na boduvawe (.pdf)

 

RK i SSK "ANTENA" SKOPJE